Sekapur Sirih....

Selamat Datang Ke Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Peneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional.

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) bermula sebagai sebuah jabatan dan sehingga kini, FPTV telah mempunyai kepakaran dalam bidang khusus pendidikan, iaitu pendidikan yang berteraskan teknik dan vokasional.

Mempunyai  pelbagai kemudahan terbaru dan tenaga pengajar yang profesional, FPTV menawarkan pelbagai pengajian pada peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah.

Pilihan Bahasa