Penempatan

Penempatan pelajar adalah berdasarkan permohonan yang telah diisi dalam Sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar namun tertakluk kepada persetujuan Jawatankuasa Latihan Mengajar Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional. Pelajar boleh menyemak keputusan permohonan penempatan di dalam sistem berserta penyelia yang telah ditentukan.