Latihan Industri

MAKLUMAN LATIHAN INDUSTRI (LI) 2018


 PANDUAN VIDEO INFOGRAFIK – PENILAIAN TIDAK BERSEMUKA 

 

Jadual Kerja LI Sem 3 Sesi 2017/2018

Takwim dan Carta Alir LI

Manual Pengguna Portal eLI 


MAKLUMAN LATIHAN INDUSTRI (LI) SEM 3 SESI 20162017

  SENARAI BORANG PENYELIAAN   

Borang Penilaian Penyelia Fakulti (TERKINI)

Borang Penilaian Penyelia Industri (TERKINI)

Borang Lepas Tanggung


 SENARAI NAMA PENYELIA LI  *tarikh kemaskini 3 Ogos 2017

Tarikh Penyeliaan : 13 - 25/8/2017 ( 2 minggu)
 
Bahan Keperluan Penyeliaan:
1. Slip Pendaftaran Kursus SMAP
2. Buku log yang lengkap dan telah disemak dan disahkan oleh penyelia industri.
3. Draf laporan akhir - softcopy
4. Bukti kehadiran - punch card, attendance log, leave form etc.
5. Lain-lain sekiranya perlu :contoh - slides pembentangan bagi memudahkan penyeliaan anda.
 
1. Nama yang berlabel kuning adalah pelajar yang tidak mendaftar kursus LI dan tidak menjawap google survey. Bagi pelajar yang tidak mendaftar anda tidak akan diselia.
 
2. Bagi pelajar yang telah mendaftar kursus di SMAP, anda diwajibkan mencetak slip pendaftaran dan menunjukkan kepada Penyelia Fakulti sewaktu diselia.
 

 

3. Mohon hubungi Penyelia fakulti masing-masing bagi tujuan aturan penyeliaan.SENARAI PEMBETULAN SURAT LI SEM 3 20162017  *tarikh kemaskini 18 JUN 2017


Surat Kepada Industri    *tarikh kemaskini 18 JUN 2017

PELAJAR SERAHKAN KEPADA MAJIKAN SEWAKTU MELAPOR DIRI

Program BBA

Program BBB

Program BBC

Program BBD

Program BBE

Program BBF

Program BBG

 

Surat Kepada Pelajar   *tarikh kemaskini 15 JUN 2017

UNTUK SIMPANAN PELAJAR

Program BBA

Program BBB

Program BBC

Program BBD

Program BBE

Program BBF

Program BBG

 

Makluman Penempatan Latihan Industri 

Program BBA

Program BBB

Program BBC

Program BBD

Program BBE

Program BBF

Program BBG

 

Surat Makluman Pindaan Tarikh Program Latihan Industri

  

Borang Penilaian Penyelia Industri (TERKINI)  

Sila hantar borang tersebut dalam sampul surat yang ber"seal" kepada En. Fairuz Marian.


Sila semak dan pastikan maklumat yang tertera adalah betul sebelum anda mencetak surat penempatan. Jika terdapat sebarang masalah, sila hubungi terus En. Fairuz Marian.

Surat penempatan Latihan Industri - TUNDAAN TARIKH 

a) Pelajar BBA

b) Pelajar BBB

c) Pelajar BBC

d) Pelajar BBD

e) Pelajar BBE

f) Pelajar BBF

g) Pelajar BBG

 

2. Surat Setuju Terima  

Surat setuju terima perlu dihantar secara emel atau hard copy kepada En. Fairuz Marian sebelum atau pada 22 Mei 2017. 

Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.