Borang Latihan Mengajar


Muat turun borang-borang berkaitan Latihan Mengajar :

Borang Maklumat Pelatih - UTHM/FPTV/LM/01/07 

Borang Akujanji Latihan Mengajar - UTHM/FPTV/LM/01/08 

Borang Lapor Diri  - UTHM/FPTV/LM/01/09-1 

Kriteria Perlantikan Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/01/10-1 

Borang Maklumat Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/01/10-2 

Borang Tuntutan Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/01/10-3    * borang dalam proses kemaskini.

Matrik Skema Pemarkahan Latihan Mengajar - UTHM/FPTV/LM/02/01-4 

Kriteria Penilaian Latihan Mengajar - UTHM/FPTV/LM/02/01-5 

Borang Senarai Semak Penyeliaan - UTHM/FPTV/LM/02/02 

Borang Senarai Semak Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/02/03

Borang Laporan Institusi / Sekolah - UTHM/FPTV/LM/03/04 

Borang Laporan Kokurikulum / Aktiviti Lain - UTHM/FPTV/LM/03/05 

Borang Laporan Pengurusan Dan Sahsiah - UTHM/FPTV/LM/03/06 

Borang Laporan Refleksi Akhir - UTHM/FPTV/LM/03/07  

Borang Format Laporan Akhir LM_contoh - 23_LM_03-08 

 

DOKUMEN LAPORAN AKHIR LATIHAN MENGAJAR

1. Muka Hadapan

2. Maklumat Pelatih

3. Laporan Refleksi Akhir

4. Senarai Topik

5. Laporan Institusi


Contoh Laporan Akhir Latihan Mengajar