Master's Project (PS)

 


new.gif - 731 bytesMAKLUMAN KEPADA PELAJAR SARJANA new.gif - 731 bytes

Jadual Pembentangan Proposal Projek Sarjana 1

Jadual Pembentangan Proposal Projek Sarjana 2


new.gif - 731 bytesMAKLUMAN KEPADA PELAJAR SARJANA (PERDANA dan PESISIR) new.gif - 731 bytes

 

     

 


new.gif - 731 bytesLAPORAN TEKNIKAL (TECHNICAL PAPER)


JADUAL WAKTU PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH

Penawaran Subjek

FPTV Sem II 20132014 - Batch

FPTV Sem II 20132014 - Lecturer

FPTV Sem II 20132014 - Room

 


SENARAI PENYELIA DAN PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE12302-PENDAFTARAN LENGKAP)


JADUAL PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 1 SEM I SESI 2013-2014 

MAKLUMAT TERKINI PROJEK SARJANA 2

Muka depan Laporan Projek Sarjana 1 dan Projek Sarjana 2 untuk diserahkan kepada panel penilai (Sila gunakan KERTAS A4 PUTIH SAHAJA)

 


 1. new.gif - 731 bytesMUKA DEPAN LAPORAN PROJEK SARJANA 1 DAN PROJEK SARJANA 2
 2. new.gif - 731 bytesGARIS PANDUAN PROJEK SARJANA 1 (PS1 - MBE12302)
 3. new.gif - 731 bytesGARIS PANDUAN PROJEK SARJANA 2 (PS2 - MBE20804)

 

PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302)

PROJEK SARJANA 1 - SENARAI NAMA PENYELIA, SENARAI SEMAK DAN TAJUK

 

new.gif - 731 bytesSENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 1 : new.gif - 731 bytes

 1. BORANG DAFTAR TAJUK PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 
 2. BORANG PENGESAHAN TAJUK PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 OLEH PENYELIA
 3. BORANG HELAIAN LOG
 4. BORANG PENGESAHAN KETUA PANEL PENILAI
 5. BORANG PENGESAHAN LAYAK PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 1 

 

Borang Penilaian (Markah) PS 1 boleh juga dimuatturun dari laman web Pusat Pengajian Siswazah, atau :

 1. BORANG CADANGAN PROJEK SARJANA (CETAK KERTAS WARNA HIJAU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA MERAH JAMBU) - (Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. BORANG ANALISIS PENILAIAN LAPORAN DAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

 


PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804)

new.gif - 731 bytesSENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 2 : new.gif - 731 bytes

 1. BORANG SEMAKAN SOAL SELIDIK
 2. BORANG HELAIAN LOG
 3. BORANG PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 OLEH PENYELIA
 4.  BORANG PENGESAHAN KETUA PANEL PENILAI  
 5. BORANG PERATURAN ETIKA VIVA
 6. BORANG PENGESAHAN PEMBETULAN PROJEK SARJANA 2
 7. BORANG PENYERAHAN PS BERJILID KERAS

 

Borang Penilaian (Markah) PS 2 boleh juga dimuat turun dari laman web Pusat Pengajian Siswazah, atau :

 1. BORANG LAPORAN PROJEK SARJANA (CETAK KERTAS WARNA BIRU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA MERAH JAMBU) - (Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. BORANG ANALISIS PENILAIAN LAPORAN DAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

Additional information