Master's Degree Project (PS)

 

new.gif - 731 bytesJadual Pembentangan Projek Sarjana Semester 2 Sesi 2019/2020

Takwim Projek Sarjana

 

SENARAI BORANG YANG PERLU DISEDIAKAN DAN DISERAHKAN OLEH PELAJAR 

BORANG LAPORAN KEMAJUAN / PROGRESS REPORT FORM (PS.04/08/2013) 

MUKA DEPAN LAPORAN PROJEK SARJANA 1 DAN PROJEK SARJANA 2

 1. Garis Panduan Projek Sarjana 1 (PS1 - MBE12302)
 2. Garis Panduan Projek Sarjana 2 (PS2 - MBE20804)

Helaian Log Projek Sarjana 

Carta Alir Penilaian Projek Sarjana 1

Borang Daftar Tajuk Projek Sarjana 1


 

PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302)

SENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 1 :

 1. Borang Daftar Tajuk PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 
 2. Borang Pengesahan Tajuk PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 oleh Penyelia
 3. Borang Helaian Log
 4. Borang Pengesahan Ketua Panel Penilai
 5. Borang Pengesahan Layak Pembentangan PROJEK SARJANA 1

Borang Penilaian (Markah) PROJEK SARJANA 1:

 1. Borang Cadangan PROJEK SARJANA(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna HIJAU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. Borang Penilaian Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU)(Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. Borang Analisis Penilaian Laporan dan Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

 


PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804)

SENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 2 :

 1. Borang Semakan Soal Selidik
 2. Borang Helaian Log
 3. Borang Pengesahan Laporan Akhir PROJEK SARJANA 2 oleh Penyelia
 4. Borang Pengesahan Ketua Panel Penilai  
 5. Borang Peraturan Etika Penilaian
 6. Borang Pengesahan Pembetulan PROJEK SARJANA 2
 7. Borang Penyerahan Projek Sarjana Berjilid Keras
 8. Borang Pengesahan Pembetulan Penilai
 9.  Template Laporan Teknikal Terkini

Borang Penilaian (Markah) PROJEK SARJANA 2: 

 1. Borang Laporan PROJEK SARJANA(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna BIRU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. Borang Penilaian Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU) - (Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. Borang Analisis Penilaian Laporan dan Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

Additional information