Master's Project (PS)

 


MAKLUMAN KEPADA PELAJAR SARJANA 

 

new.gif - 731 bytes HELAIAN LOG PROJEK SARJANA new.gif - 731 bytes  

new.gif - 731 bytes CARTA ALIR PENILAIAN PROJEK SARJANA 1 new.gif - 731 bytes

new.gif - 731 bytesBORANG DAFTAR TAJUK PROJEK SARJANA 1new.gif - 731 bytes

 

MUKA DEPAN LAPORAN PROJEK SARJANA 1 DAN PROJEK SARJANA 2

 1. GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA 1 (PS1 - MBE12302)
 2. GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA 2 (PS2 - MBE20804)

 

PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302)
 

new.gif - 731 bytes SENARAI NAMA PENYELIA PROJEK SARJANA 1 SESI 20142015 SEMESTER 1new.gif - 731 bytes 

SENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 1 : 

 1. BORANG DAFTAR TAJUK PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 
 2. BORANG PENGESAHAN TAJUK PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 OLEH PENYELIA
 3. BORANG HELAIAN LOG
 4. BORANG PENGESAHAN KETUA PANEL PENILAI
 5. BORANG PENGESAHAN LAYAK PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 1 

 

Borang Penilaian (Markah) PS 1 boleh juga dimuatturun dari laman web Pusat Pengajian Siswazah, atau :

 1. BORANG CADANGAN PROJEK SARJANA (CETAK KERTAS WARNA HIJAU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA MERAH JAMBU) - (Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. BORANG ANALISIS PENILAIAN LAPORAN DAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

 


PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804)

SENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 2 :

 1. BORANG SEMAKAN SOAL SELIDIK
 2. BORANG HELAIAN LOG
 3. BORANG PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 OLEH PENYELIA
 4.  BORANG PENGESAHAN KETUA PANEL PENILAI  
 5. BORANG PERATURAN ETIKA VIVA
 6. BORANG PENGESAHAN PEMBETULAN PROJEK SARJANA 2
 7. BORANG PENYERAHAN PS BERJILID KERAS

 

Borang Penilaian (Markah) PS 2 boleh juga dimuat turun dari laman web Pusat Pengajian Siswazah, atau :

 1. BORANG LAPORAN PROJEK SARJANA (CETAK KERTAS WARNA BIRU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA MERAH JAMBU) - (Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. BORANG ANALISIS PENILAIAN LAPORAN DAN PEMBENTANGAN (CETAK KERTAS WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

Additional information