Master's Degree Project (PS)

 JADUAL PEMBENTANGAN PELAJAR PERDANA DAN PESISIR  

Pembahagian penyelia dan pelajar PS 1 sem 2 20172018   

Takwim Program Sarjana

Jadual Pembentangan PS1 PERDANA

Jadual Pembentangan PS2 PERDANA

Jadual Pembentangan PS1 PESISIR

Jadual Pembentangan PS2 PESISIR

 

SENARAI BORANG YANG PERLU DISEDIAKAN DAN DISERAHKAN OLEH PELAJAR 

BORANG LAPORAN KEMAJUAN / PROGRESS REPORT FORM (PS.04/08/2013) 

MUKA DEPAN LAPORAN PROJEK SARJANA 1 DAN PROJEK SARJANA 2

 1. Garis Panduan Projek Sarjana 1 (PS1 - MBE12302)
 2. Garis Panduan Projek Sarjana 2 (PS2 - MBE20804)

Helaian Log Projek Sarjana 

Carta Alir Penilaian Projek Sarjana 1

Borang Daftar Tajuk Projek Sarjana 1


 

PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302)

SENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 1 :

 1. Borang Daftar Tajuk PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 
 2. Borang Pengesahan Tajuk PROJEK SARJANA 1 MBE 12302 oleh Penyelia
 3. Borang Helaian Log
 4. Borang Pengesahan Ketua Panel Penilai
 5. Borang Pengesahan Layak Pembentangan PROJEK SARJANA 1

Borang Penilaian (Markah) PROJEK SARJANA 1:

 1. Borang Cadangan PROJEK SARJANA(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna HIJAU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. Borang Penilaian Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU)(Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. Borang Analisis Penilaian Laporan dan Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

 


PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804)

SENARAI BORANG-BORANG PROJEK SARJANA 2 :

 1. Borang Semakan Soal Selidik
 2. Borang Helaian Log
 3. Borang Pengesahan Laporan Akhir PROJEK SARJANA 2 oleh Penyelia
 4. Borang Pengesahan Ketua Panel Penilai  
 5. Borang Peraturan Etika Penilaian
 6. Borang Pengesahan Pembetulan PROJEK SARJANA 2
 7. Borang Penyerahan Projek Sarjana Berjilid Keras
 8. Borang Pengesahan Pembetulan Penilai
 9.  Template Laporan Teknikal Terkini

Borang Penilaian (Markah) PROJEK SARJANA 2: 

 1. Borang Laporan PROJEK SARJANA(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna BIRU) - (Kegunaan : Penyelia dan Panel Penilai)
 2. Borang Penilaian Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU) - (Kegunaan : Panel Penilai / Pengerusi Panel Penilai)
 3. Borang Analisis Penilaian Laporan dan Pembentangan(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna WARNA KUNING) - (Kegunaan : Panel Penilai dan JK Pasca Ijazah)

Additional information