Students' Forms

 

List of forms. 

Senarai borang untuk kegunaan pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

1.  Student Leave Form / Borang Cuti Pelajar (Please attach the relevant documents / Sila lampirkan bersama bukti pengesahan cuti)

2.  Student Project Application Form / Borang Permohonan Projek Pelajar (Please print on yellow paper / Sila cetak menggunakan kertas warna kuning)

3.   Academic Visit Application Form / Borang Permohonan Lawatan Ilmiah

4.   Pekeliling jamuan makan terkini

 

For other academic related forms, please visit the website of PPA University.

Bagi lain-lain borang berkaitan dengan Pengemaskinian Maklumat Pelajar /  Tangguh / Tarik Diri / Berhenti Pengajian dan lain-lain berkaitan akademik, sila layari laman web PPA UTHM.

http://ppa.uthm.edu.my/bm/muaturun-borang.html

 

For Postgraduates Students, click  HERE to download various forms.

Additional information