Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar

1. Slaid Pembentangan

2. Montaj

3. Video lakonan (pengunaan secara manual)

4. Video lakonan (penggunaan e-plm)

5. Testimoni pengguna

 

Additional information