Teaching Practice

Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Mengajar dan Latihan Industi

Borang Semakan Portfolio Pelajar Latihan Mengajar (Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional DAN Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional SAHAJA)


 

Sila muat turun borang-borang berkaitan Latihan Mengajar :

Borang Maklumat Pelatih - UTHM/FPTV/LM/01/07 

Borang Akujanji Latihan Mengajar - UTHM/FPTV/LM/01/08 

Borang Lapor Diri  - UTHM/FPTV/LM/01/09-1 

Kriteria Perlantikan dan Tuntutan Elauan Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/01/10-1 

Borang Maklumat Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/01/10-2 

Borang Tuntutan Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/01/10-3 

Matrik Skema Pemarkahan Latihan Mengajar - UTHM/FPTV/LM/02/01-4 

Kriteria Penilaian Latihan Mengajar - UTHM/FPTV/LM/02/01-5 

Borang Senarai Semak Penyeliaan - UTHM/FPTV/LM/02/02 

Borang Senarai Semak Pembimbing - UTHM/FPTV/LM/02/03

Borang Laporan Institusi / Sekolah - UTHM/FPTV/LM/03/04 

Borang Laporan Kokurikulum / Aktiviti Lain - UTHM/FPTV/LM/03/05 

Borang Laporan Pengurusan Dan Sahsiah - UTHM/FPTV/LM/03/06 

Borang Laporan Refleksi Akhir - UTHM/FPTV/LM/03/07 

Borang Format Laporan Akhir LM_contoh 23_LM_03-08 

 

Lain-lain menu sila klik di bawah :

Surat Kebenaran Latihan Mengajar dari Kementerian Pelajaran Malaysia 

Perlaksanaan Latihan Mengajar