Tema dan Sub Tema

Tema: JOHOR BERKEMAHIRAN, JOHOR BERKEMAJUAN KE ARAH TRANSFORMASI NASIONAL 2050

           

Subtema Seminar Pendidikan Johor 2017 tidak hanya tertakluk kepada subtema yang tersenarai di bawah:

 Sub-tema:

a)     Pendidikan dan Pembangunan inklusif

b)     Pendidikan Ekonomi kesejahteraan

c)     Johor lestari

d)     Pendidikan Keusahawanan

e)     Pendidikan Kemahiran

f)      Pendidikan Islami

g)     Pembangunan pendidikan yang holistik

h)     Perkembangan pendidikan belia

i)      Pendidikan sukan dan bakat muda

j)      Pendidikan kemahiran  dan kerjaya

k)     Transformasi pendidikan agama

l)      Pendidikan warisan budaya

m)    Sejarah pendidikan

n)     Hala tuju pendidikan

o)     Isu-isu semasa Pendidikan

p)     Pendidikan swasta

q)     Pendidikan dalam talian

r)      Pendidikan jarak jauh

s)      Pendidikan membentuk keusahawanan

Additional information