Sidang selari

SENARAI NAMA PEMBENTANG SIDANG SELARI

13 SEPTEMBER 2017

 

Bil.

Nama

Tajuk

1

Siti Halina Sahar1 dan *Sarebah Binti Warman1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN KAEDAH INKUIRI PENEMUAN DALAM MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4

2

Rohayu Abdul Rahman dan Lai Chee Sern*

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KESAN PENGGUNAAN MULTI MEDIA DALAM PENGAJARAN SAINS KE ATAS MINAT DAN PENCAPAIAN MURID SEKOLAH RENDAH

3

Amanina Muhamad Sanusi1, Saifullizam Puteh1 dan Nur Farha Hassan1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UniversitiTun Hussein Onn Malaysia

TINJAUAN PENGLIBATAN PENSYARAH POLITEKNIK DALAM MELAKSANAKAN LATIHAN INOVASI BAGI MENINGKATKAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

4

Azizah Amin Jefry1dan *Halizah Awang1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN KAD JAHIT BAGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN JAHITAN ASAS

5

Chia Sook Fei

MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM TAJUK MELAKUKAN PENANAMAN BENIH DI DALAM BEKAS SECARA KREATIF DAN INOVATIF

6

Chitra Devi A/P Krishna1 dan *Irwan Mahazir Bin Ismail1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP PENGUASAAN GURU SAINS DALAM PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR TERHADAP MOTIVASI MURID

7

Maya Sarina Dauman dan Affero Ismail

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTI MEDIA  BAGI MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA DI SEBUAH SEKOLAH DAERAH KLUANG, JOHOR

8

Goh Wei Kian

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hwa, Telok Kerang, 82020 Pontian, Johor.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN PENGUASAAN TOPIK HIDROPONIK DENGAN KAEDAH DIY

9

Halijah Baharun1dan *Nur Sofurah Mohd Faiz1  Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KAJIAN GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR TINGKATAN SATU RANCANGAN KHAS DALAM SAINS

10

Idawati binti Moin11dan Wan Azlinda Wan Mohamed2

1Jabatan Pengajian Melayu, IPGKTHO

2Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

EFIKASI KENDIRI GURU PELATIH IPGKTHO DALAM MELAHIRKAN GURU ABAD KE-21

11

Sharifah Fazrina Syed Othman1, *Aini Nazura Paimin1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN KAEDAH RAJAH TULANG IKAN BAGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDARKAN NOMBOR BULAT DALAM KALANGAN MURID TAHAP SATU DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU JOHOR BAHARU

12

Majid, M.A.A.1dan *Mohd Safiee Bin Idris1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

MANUAL MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK (MPED) PELAJAR ALIRAN MPV SEKOLAH MENENGAH HARIAN

13

Nabilah Abdul Suki1, *Faizal Amin Nur Yunus1, Mohd. Bekri Rahim1, Saiful Hadi Masran1, Mohd Fairuz Marian1dan Jamil Abd Baser 1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KOMPETENSI PENGAJAR TVET TERHADAP PENGAJARAN TEKNIKAL DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)

14

Nazelly binti Md Noah

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN BERAYAT MATEMATIK BAGI SEKOLAH RENDAH MURID TAHUN 4 SRAB

15

Noorashikin Seman

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEBERKESANAN BAHAN BANTU MENGAJAR TEKNIK DIDIK HIBUR TERHADAP MURID TAHUN 3 DALAM TOPIK BENTUK DAN RUANG DI SRAB JOHOR BAHRU

16

Norhayati Samsi1 dan* Muhamad Amin Hj. Ab. Ghani1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEBERKESANAN MODEL POLYA DALAM PENYELESAIAN MASALAH HARIAN MATEMATIK BAGI MURID-MURID TAHUN 5

17

Poh Li Ku1 dan* Johnson Lim Soon Chong1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN KAEDAH LATTICE DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN MATEMATIK: KAJIAN KES DI SEKOLAH RENDAH

18

*Tee Tze Kiong1 dan Mohd Sa’idi Abdullah1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEBERKESANAN PENGGUNAAN PETA KONSEP KE ATAS PENGUASAAN KEFAHAMAN MURID TAHUN 5 BAGI TOPIK TEKNOLOGI PERTANIAN

19

Iskandar, S.H.I.S1 dan *Idris, Mohd Safiee1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

SOROTAN KAJIAN APLIKASI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK TERHADAP POTENSI KEBOLEHDAPATAN KERJA DALAM KALANGAN GRADUAN SENI BINA

20

Siti Alizah Ahmad1 dan *Wan Hanim Nadrah Wan Muda1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP KESEDIAAN GURU MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK MENJALANKAN PEMBELAJARAN ABAD KE–21 (PAK 21) DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

21

Siti Aminah Sallehin1 dan *Fazlinda Ab Halim1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN MULTI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ZON BENUT

22

Siti Sarah Ismail

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEBERKESANAN MENDARAB DUA NOMBOR DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TANGGA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 3

23

Syahrul Nazri bin Rosli1, *Wan Hanim Nadrah Wan Muda1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP AMALAN GAYA HIDUP SIHAT PELAJAR UTHM

24

Umi Fairus Mohd Jamil1 dan *Fazlinda Binti Ab Halim1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KAEDAH MNEMONIK AKRONIM  DALAM MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MERSING

25

*Noor Dina Md Amin1 dan Siril Aishah Sajari1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PEMBANGUNAN MODEL KOTAK BENTUK TANGGA SEBAGAI ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR (ABBM)

26

* Noor Dina Md Amin1 dan Mohd Hafiz Sueib1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

ASPEK-ASPEK KECENDERUNGAN PELAJAR TERHADAP PEMILIHAN ALIRAN VOKASIONAL

27

*Wazli bin Watisin1, Mohamad Hisyam bin Mohd. Hashim2

1Kolej Vokasional Juaseh, Negeri Sembilan, 2Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

GAYA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENYELIA INDUSTRI DALAM PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA DI MALAYSIA

28

Suryanah Othman1, *Bekri Rahim1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

FAKTOR SIKAP DAN MINAT DALAM PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SAINS BAGI MURID TAHUN 5 DI SEKOLAH RENDAH

29

Zainora binti Baisar dan *Arihasnida binti Ariffin1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KAEDAH MELUKIS GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN SOALAN PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK

30

*Zurani Buang1 dan Mimi Mohaffyza Mohamad2

1 Kolej Komuniti Ledang, 2Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KOMUNIKASI PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI LEDANG DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

31

Razak bin Md Radzali1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

MEMBANGUNKAN AUTO PSIKROMETER SEBAGAI ABBM DALAM PENGUJIAN UDARA

32

* Siti Nur Kamariah Rubani1*, Norraliza Norrahim1, Norhasyimah Hamzah1, Arihasnida Ariffin1 dan Tamil Selvan Subramaniam1

1Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN KAEDAH INKUIRI PENEMUAN TERHADAP MINAT PELAJAR DALAM EKSPERIMEN SAINS TAHUN 5

33

*Azita Ali 1dan Norazizah Abdullah2

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,

2Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn

TAHAP KESEDIAAN GURU PELATIH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TERHADAP PENGAJARAN MATA PELAJARAN REKA CIPTA

34

1Azita Ali dan 1Mohamad Nurizwan Jumiran

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KESAN TEKNIK “HunTTO SQUARE” TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK DI SEKOLAH RENDAH

35

*Mohd Bekri Rahim1, Nur Hafifah Hanafi1,

Faizal Amin Nur Yunus1, Saiful Hadi Masran1 dan Jamil Abd Baser1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KESEDIAAN GURU PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA (PPU) DALAM ASPEK KEMAHIRAN DAN KELENGKAPAN FASILITI DI KOLEJ VOKASIONAL

36

*Lai Chee Sern1, Manimegalai Maran1 dan Usha Chundran1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MATA PELAJARAN ELEKTIF DALAM PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

37

*Nurul Hidayah Liew Abdullah1, Jamilah Ahmad2 dan Suhaizal Hashim1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

2Universiti Teknologi Malaysia

PERANAN SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN ALAM SEKITAR: SATU CABARAN

38

*Azita Ali1, Normah Zakaria1, dan Lizawati Khamis1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PERSEPSI PELAJAR DALAM KEMAHIRAN PSIKOMOTOR PEMASANGAN KIT MODEL KERETA MENGGUNAKAN CD INTERKATIF

39

*Hairuddin Bin Harun, Abdul Wafi Abdul Rahman, Noorazman Abd Samad dan Fara Caya Yahaya

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

BIDANG KEUSAHAWANAN KATERING: ALTERNATIF PELAJAR PENDIDIKAN KATERING UTHM DALAM MENGHADAPI PASARAN TERBUKA

40

*Mohd Hasril Amiruddin1, Amira Eleza Azemi1 dan Noorazman Abd Samad1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP CORE ABILITIES DALAM KALANGAN PELAJAR BIDANG KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM ILP NEGERI JOHOR

41

*Jamil Abd Baser, Shiza Ahmad1, Mahasuri Sahir1, Mohd Bekri Rahim1, Faizal Amin Nur Yunus1 dan Hasyamuddin Othman1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHAP 2 SEKOLAH RENDAH

42

*Noorazman Abd Samad1, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad1, Hairuddin Harun1, Mohd Hasril Amiruddin1, Suhaizal Hashim dan Faizah binti Ja’apar1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia1

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) DAERAH PONTIAN

43

*Normah bt Zakaria1, Azita bt Ali1, Nur Izeanty bt Hamidon1  dan Suhaili bt Abd Rasap1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

APLIKASI PETA PEMIKIRAN I-THINK DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

44

*Rosnee Ahad1, Mohamad Zaid Mustafa1,

Salina Supiyan1 dan Abdul Rasid Abdul Razzaq1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia

KEBERKESANAN PENGGUNAAN PETAK SIFIR DALAM PENGUASAAN FAKTA ASAS DARAB DALAM MATEMATIK TAHUN 2

45

*Tamil Selvan Subramaniam1, Arihasnida Ariffin1, Norhasyimah Hamzah1 dan Siti Nur Kamariah Rubani1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PEMBANGUNAN APLIKASI PEMBELAJARAN M-SPWTC UNTUK KURSUS PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK SATU FASA

46

*Norhasyimah Hamzah1, Roziyati Omar1, Arihasnida Ariffin1,

Siti Nur Kamariah Rubani4 dan Tamil Selvan Subramaniam1

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

47

*Suhaizal Hashim1, Nizamuddin Razali1, Noorazman Abd Samad1 dan Nurul Hidayah Liew Abdullah1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PEMBELAJARAN KOLABORATIF DENGAN SOKONGAN KOMPUTER (CSCL): SATU TINJAUAN MELALUI IMPLIKASI MODEL PEMBELAJARAN KOLABORATIF

48

*Tamil Selvan Subramaniam1, Vesvan Veerappan1, Siti Nur Kamariah Rubani1,

Norhasyimah Hamzah1 dan Arihasnida Ariffin1

1Fakulti PendidikanTeknikal Dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN MOBILE CRTV.cn UNTUK KURSUS DIAGNOUS DAN SENGGARAAN AUDIO VIDEO

49

*Nizamuddin Razali1, Noorazman Abd Samad1, Fatimah Jaafar dan Suhaizal Hashim1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TERHADAP MATA PELAJARAN TERAS

50

Asmah Laili Binti Sa’don

Sekolah Rendah Agama Bersepadu (SRAB), Kluang

KEFUNGSIAN PENGGUNAAN PETAK SIFIR DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 3 MENGUASAI TAJUK PENDARABAN

51

*Irwan Mahazir Ismail1, Siti Khadijah Anis1, Tamil Selvan Subramaniam1, Mohd Hasril Amiruddin1dan Mohd Erfy Ismail1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENERAPAN ELEMEN PERKEMBANGAN KOGNITIF, PSIKOMOTOR DAN SOSIO-EMOSI DALAM PERMAINAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

52

*Yee Mei Heong1, Siti Khairiah Sidik1, Tee Tze Kiong1 dan Mimi Mohaffyza Mohamad1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PERSEPSI PENSYARAH DAN PELAJAR TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH DI POLITEKNIK

53

*Tee Tze Kiong1, Mohd Hafiz Mohd Noor1,Jailani Md Yunos1, Yee Mei Heong1,

Mimi Mohaffyza Mohamad1 dan Zaliza Hanapi2

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

2 Fakulti Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris

TEORI PENYELESAIAN MASALAH INVENTIF (TRIZ) BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

54

Zuhaida Raya1, *Abdul Rasid Abd Razzaq1, Nurul Hidayah Liew Abdullah1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP PENGAMALAN BUDAYA KUALITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH              

55

Mohammad Aniq Zulkifly1dan *Marlina Mohamad1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP KESEDARAN PELAJAR DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA TERHADAP FASILITI ORANG KURANG UPAYA

56

*Hazriyanto1, Badaruddin Ibrahim2

1Universiti PuteraBatam

2Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KOMITMEN ORGANISASI, KEPUASAN KERJA DAN PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN PENSYARAH UNIVERSITI DI KOTA BATAM, INDONESIA

57

Noor Afida Zunaiza1 dan *Marina Ibrahim Mukhtar1

1Fakuti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UniversitiTun Hussein Onn Malaysia

KEBERKESANAN KAEDAH ‘KIJO’ MEMBANTU MURID TAHUN 3 HISYAM DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU KLUANG MENGATASI MASALAH PENGUASAAN KONSEP DARAB

58

Rosli Bin Yacob dan Shariffah Sebran Jamila Syed Imam

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KE ARAH MENGEKALKAN KUALITI GURU

59

Noor Zaila Wahab, Shahrir Samsuri, Mohammad Nuri Hussin, Aziela Shaarani,

Siti Yusnidar Mohamed Junus dan Halida Yunus

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

MATA KREDIT PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (MyPPB) PEMANGKIN KOMPETENSI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

60

Nik Haslinda Abdul Halim dan Mohd Zaidi Mohd Mustapha

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL TRAINING NEED ANALYSIS (TNA) SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (SPLKPM) MERANCANG KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

61

Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri1, *Rohayu Roddin1, Mimi Mohaffyza Mohamad1

dan Mohamad Anis Mohamad Asri1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEJAYAAN PENINGKATAN SOSIOEKONOMI ORANG ASLI : RINGKASAN LITERATURE/KAJIAN KES MENGENAI KEJAYAAN KEUSAHAWANAN ORANG ASLI KAUM MAH MERI DAN ORANG KUALA DI MALAYSIA

62

Mohamad Anis Mohamad Asri1, *Rohayu Roddin1 dan Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri1

1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

KEJAYAAN PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN DALAM KOMUNITI ORANG ASLI SUKU KAUM MAH MERI DI KAMPUNG SUNGAI BUMBUN, PULAU CAREY

63

*Rozaini Binti Sa’aba1, Noorazman Abd Samad1, Hairuddin Harun1,

Wan Mohd Rashid Wan Ahmad1 dan Nizamuddin Razali1

1Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TAHAP PENGETAHUAN, MINAT DAN MOTIVASI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO PEMBELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB)

64

Anas Redzuan Shariff dan Saifullizam Puteh

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

65

Amin Bin Senin, PhD, Roslan Bin Hussin, PhD, Mohd Nazir Bin Mohd Ghazali

Bahagian Pendidikan Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia

AMALAN BUDAYA KOLABORATIF DAN PERKONGSIAN DALAM KALANGAN

GURU-GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  DI MALAYSIA

66

Dr Mohd Ali Samsudin1, Dr Noor Zaila Wahab2, Dr Muhammad Zaini Mohd Zain2,*

& Siti Yusnidar Mohamed Junus2

1 School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia
2 Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

PENILAIAN KOMPETENSI KEMAHIRAN PEDAGOGI GURU STEM

67

Mohamad Zaid Mustafa, Suzanariah Sulaiman, Abdul Rasid Abdul Razzaq dan Rosnee Ahad

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Universiti Tun Hussien Onn Malaysia

SOLAR TRAINER SEBAGAI ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR BAGI MATA PELAJARAN SISTEM BEKALAN KUASA DI KOLEJ VOKASIONAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Additional information