Call for Papers (2)

KAMI MENGALU-ALUKAN PENGHANTARAN ABSTRAK sehingga 30 JUN 2016

Ahli akademik, kumpulan profesional, pengamal industri serta pelajar siswazah yang berminat adalah dipelawa untuk menghantar abstrak. Semua abstrak (maksimum 300 patah perkataan) dan kertas kerja akan dinilai berdasarkan keaslian, kandungan dan kesesuaian dengan seminar. Semua kertas kerja yang diterima untuk pembentangan akan diterbitkan dalam e-Prosiding. Kertas kerja yang tinggi mutunya akan dipertimbangkan untuk dimuatkan dalam jurnal terpilih.

Seminar ini bertemakan "PENDIDIKAN BERKUALITI DAN PEMBANGUNAN SWADAYA INSAN".

Bahasa Seminar ialah Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

 Muat turun brosur seminar di sini

Additional information