Call for Papers

KAMI MENGALU-ALUKAN PENGHANTARAN KERTAS KERJA sehingga 15 OGOS 2017

Ahli akademik, kumpulan profesional, pengamal industri serta pelajar siswazah yang berminat adalah dipelawa untuk menghantar abstrak dan kertas kerja. Semua abstrak (maksimum 300 patah perkataan) dan kertas kerja akan dinilai berdasarkan keaslian, kandungan dan kesesuaian dengan seminar. Semua kertas kerja yang diterima untuk pembentangan akan diterbitkan dalam e-Prosiding. Kertas kerja yang tinggi mutunya akan dipertimbangkan untuk dimuatkan dalam jurnal terpilih.

Seminar ini bertemakan "JOHOR BERKEMAHIRAN, JOHOR BERKEMAJUAN, KEARAH TRANSFORMASI NASIONAL 2050".

Bahasa Seminar ialah Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

 Muat turun brosur seminar di sini

Additional information