Selamat datang ke laman web Seminar Pendidikan Johor 2017 (SPJ 2017) anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat Johor dengan kerjasama:

             

 

Pelaksanaan program Seminar Pendidikan Johor 2017 (SPJ 2017) ini diharapkan dapat;

  • Menyediakan wahana untuk menjana kepakaran dan mendapatkan idea baharu ke arah merealisasikan trend pendidikan masa depan
  • Mewujudkan jaringan kolaboratif bersama pemain-pemain utama dalam bidang pendidikan dan pendidikan guru di Johor khususnya, dan Malaysia secara amnya
  • Mempertingkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan pendidik  agar mampu melaksanakan perancangan dan pembangunan pendidikan Johor
  • Membincangkan isu lokal dan global dalam pendidikan secara holistik, serta menyebarkan hasil-hasil penyelidikan dan berkongsi maklumat saintifik menerusi pembentangan hasil penyelidikan. 
  • Menghasilkan resolusi untuk diserahkan kepada Kerajaan Johor dan bagi memperolehi geran penyelidikan berkaitan resolusi yang telah diputuskan.

  

Additional information